Ksiaz (PL)


2021

Jendou z mála konaných akcí byl již 7. ročník CIAT, který se konal 17. a 18. července 2021 na zámku Ksiaz (PL). Soutěže se zúčastnilo 15 týmů s různými typy zápřeží a historickými kočáry.

V sobotu za krásného počasí proběhla první část prezentace a hodnocení týmů na třech stanovištích v okolí hradu, kterou hodnotili mezinárodní porotci. Předsedou rozhodčích byl Enzo Calvi (I), dále Eduardo Cruz (P) a Hartuth Huber (D). Sobotní den byl zakončen slavnostní večeří v jednom z krásných reprezentačních sálů s vynikajícím menu.

Nedělní terénní jízda v okolí hradu s dovednostními úkoly, byla pro startující druhou částí soutěže. Závěrečná část jízda mezi kužely (parkur) se konala na kolbišti u hradu Książ, jehož tribuny byly zcela zaplněné diváky. Zde také došlo k vyhlášení výsledků. Všichni účastníci obdrželi čestné ceny a kvalitní individuální upomínkové dárkové předměty.

Česko a SPKZ reprezentoval Jiří Hladík s dvojspřežím starokladrubských vraníků, ač se startovním číslem 13 celkově skončil na krásném třetím místě. [1]

[1] Účast na soutěži CIAT Ksiaz, Polsko. Společnost přátel klasických zápraží [online]. 2021 [cit. 2023-11-08]. Dostupné z: https://aiat.cz/2022/06/01/ucast-na-soutezi-ciat-ksiaz-polsko/