Bernried (DE)

 

2022

Již po 17. se konala v sobotu 25. června 2022 mezinárodní soutěž historických spřežení CIAT Bernried u jezera Starnberg. Do nádherné obce na břehu ledovcového jezera Starnbergersee se sjelo 21 spřežení z Německa, Švýcarska, Itálie, Holandska a Česka. V pátek po příjezdu byl na programu seminář k soutěži. Sobota patřila soutěžím, které začaly v 9 hod. na nádvoří kláštera zasvěceného svatému Martinovi, který byl založen v roce 1121. První soutěží byla komentovaná prezentace jednotlivých spřežení hodnocená třemi rozhodčími. Hlavním byl Baron Christian de Langlade (F), Nigel Whiting (GB), Hartmuth Huber (D). Po hodnocení spřežení následovala terénní jízda na 14,4 km, kolem jezera Starnbergersee, kde na soutěžící byli připraveny tři soutěžní úkoly. První bylo couvání, následovalo stání u značky „STOP“ a poslední úkol byl průjezd vyznačeným prostorem, vedení spřežení jednou rukou a pozdrav. V 15 hod. začala třetí část soutěže vozatajský parkur. Večerní společenská akce byla 20 hodin zakončena ohňostrojem. Nedělní pikniková projížďka na 8 km okolím jezera byla zakončením nádherného setkání majitelů historických spřežení.

V Bernriedu poprvé se této soutěže zúčastnil také zástupce z Česka pan Jiří Hladík s přísedící Adélou Kuchařovou a Annou Baliczovou (H+H Stáj Kateřina). Se spřežením starokladrubských vraníků a v lovecké zápřeži se umístil na krásném pátém místě.