MIkulášská nadílka Hrdlořezy, dvojspřeží + vagoneta, 17 hod