Rozsvícení vánočního stromu v Čisté, dvojspřeží + vagoneta, 17 hod